Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Puy du Fou (groep)

Meer details bekend: wat kunnen we verwachten van Puy du Fou in Nederland?

11-07-2023, 23.35 uur

Er wordt steeds meer bekend over de plannen voor een Nederlandse vestiging van spektakelpark Puy du Fou. Het historische Franse themapark wil een locatie openen in de Drentse gemeente Meppel. Als alles volgens plan verloopt, krijgen bezoekers daar vanaf 2027 shows vol speciale effecten voorgeschoteld. Looopings ploos de afgelopen dagen verschillende haalbaarheidsstudies, adviesrapporten en andere documenten uit.

Daarin worden verschillende details genoemd die tot nu toe nog niet bekend waren. Zo komen in de stukken mogelijke thema's voorbij voor voorstellingen in Puy du Fou Meppel. De initiatiefnemers denken aan shows die refereren aan de Tachtigjarige Oorlog, het Leidens Ontzet, de Hollandse Waterlinie, de Gouden Eeuw en de Franse Tijd in Nederland. Toeschouwers belanden zo midden in "historische slagvelden".

Onderzoek heeft uitgewezen dat binnen anderhalf uur reistijd van het nieuwe themapark circa acht miljoen mensen wonen, waarvan 7,3 miljoen in Nederland en 700.000 in Duitsland. Wanneer wordt uitgegaan van maximaal één uur reistijd, zakt dat aantal naar 2,6 miljoen mensen, waarvan 2,5 miljoen in Nederland.

Vakantiepark
Men denkt dat 85 procent van de bezoekers uit Nederland zal komen en 15 procent uit het buitenland. Ondanks de ligging wordt niet veel verwacht van de Duitse markt. De shows focussen immers op de Nederlandse - en eventueel Drentse - geschiedenis. Een speciaal Puy du Fou-vakantiepark moet ervoor zorgen dat gasten bereid zijn om langer te reizen. Ze kunnen dan meerdere dagen langskomen.Er wordt ook gedacht aan de toevoeging van themahotels, in een latere bouwfase. Puy du Fou zal in Meppel niet het hele jaar geopend zijn: op dit moment denkt men aan 180 openingsdagen per jaar. In de zomermaanden gaat het themapark ook 's avonds open, eventueel met licht- of lasershows. Het bebouwingspercentage zal naar verwachting maximaal 10 procent bedragen.

1500 dieren
De plannen voor het themapark omvatten onder andere shows met vuurwerk en shows met dieren. In een haalbaarheidsstudie uit 2021 wordt gesproken over 1500 dieren en dertien verschillende diersoorten, waaronder in ieder geval paarden en roofvogels.

Wat verder uit de documenten blijkt, is dat Puy du Fou niet zelf het initiatief nam voor het project. De provincie huurde het bureau Imagine Leisure in om toeristische bedrijven naar de regio te halen. Vervolgens is contact gelegd met Puy du Fou, om te peilen of er interesse was. Toen de Fransen toehapten, begon het zoeken naar geschikte locaties.TT Circuit
Naast Meppel was ook Assen in beeld, in de buurt van het TT Circuit. Uiteindelijk kwam Meppel toch als een betere optie uit de bus, onder meer vanwege de "landschappelijke kwaliteit" en bereikbaarheid. Bovendien zou Puy du Fou in Assen geluidshinder kunnen ondervinden van het circuit en omliggende snelwegen.

Tot nu toe werd gecommuniceerd dat Puy du Fou in Meppel een park wilde neerzetten van ongeveer 60 hectare. De ruimtebehoefte staat echter nog niet vast. Voor de eerste vijf jaar wordt uitgegaan van minimaal 38 hectare en maximaal 53 hectare.

Avondshow
In de vijf jaren daarna kan de oppervlakte groeien naar minimaal 42 en maximaal 115 hectare, afhankelijk van de komst van extra verblijfsaccommodaties, extra parkeerplaatsen en een avondshow. Het beschikbare gebied is met ruim 165 hectare eveneens groot genoeg voor "compenserende maatregelen die moeten voorkomen dat wettelijk beschermde flora en fauna verstoord of beschadigd wordt".Als beoogd bezoekersaantal noemde de gemeente eerder 800.000 personen per jaar. Wie in de documenten duikt, ontdekt dat Puy du Fou vijf jaar na de opening rekent op minimaal 300.000 bezoekers en maximaal 800.000 bezoekers. 600.000 gasten wordt genoemd als een "optimaal" scenario. Tien jaar na de opening wil Puy du Fou jaarlijks minimaal 750.000 en maximaal 1,5 miljoen mensen verwelkomen in Meppel. Idealiter zijn dat er op dat moment 1,25 miljoen.

Omzet
Er is ook al nagedacht over een mogelijke gemiddelde entreeprijs. In de eerste fase verwacht Puy du Fou ongeveer 25 euro te vragen voor een kaartje. Tijdens fase twee moet dat 32,50 euro zijn. Vijf jaar na de opening denkt Puy du Fou een omzet van 21,6 miljoen euro te kunnen genereren, waarvan 15 miljoen euro uit tickets, 3 miljoen uit horecabestedingen, 1,8 miljoen euro uit merchandise en 1,8 miljoen euro uit parkeren.

Na tien jaar moet de directe omzet in een optimale situatie gestegen zijn naar 54,4 miljoen euro. Om aan voldoende personeel te komen, hoopt Puy du Fou samenwerkingen aan te kunnen gaan met regionale verenigingen en scholen voor bijvoorbeeld dans, muziek, kunst en toneel. Ook valkerijen en maneges zijn in beeld.

Stikstofemissie
Hoe zit met het stikstofemissie tijdens de bouw en het runnen van het themapark? Daarover maken de initiatiefnemers zich geen zorgen. De komst van Puy du Fou zal namelijk leiden tot een "omvangrijke afname van het agrarisch areaal en de bijbehorende bemestingsemissies en ook het verdwijnen van de stal-emissies van meerdere veehouderijen binnen het plangebied".Uit een berekening blijkt dat de verdwijnende agrarische stikstofemissies ruim zes keer zo groot zijn als de toekomstige verkeersemissies veroorzaakt door de bezoekers. Met andere woorden: er is juist sprake van een positief effect. De locatie ligt bovendien op ruime afstand - meer dan 3,5 kilometer - van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied De Wieden.

Seinen op groen
Of Nederland zich inderdaad kan opmaken voor een eigen Puy du Fou-park, is nog allerminst zeker. Toch staan alle seinen op dit moment op groen. De provincie, de gemeente én Puy du Fou zelf zijn in ieder geval enthousiast. "Puy du Fou acht de marktmogelijkheden van het themapark in Meppel op dit moment voldoende groot voor een middelgroot park", luidt één van de conclusies in een rapport. De komende maanden en jaren zal duidelijk worden of het project daadwerkelijk het levenslicht zal zien.

Meer Puy du Fou (groep)
Looopings op Instagram
Looopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 VPRO Gids BNR Nieuwsradio Radio 538 Omroep Brabant 1Limburg Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be