Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Reclamebanners zijn voor Looopings de belangrijkste inkomstenbron.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Buurtbewoners Efteling stappen opnieuw naar de rechter vanwege te hoge bezoekersaantallen

07-07-2021, 09.58 uur | ReactiesBeeld: @DaanKouwie

De Efteling is nog niet van klagende buurtbewoners af. Omwonenden van het attractiepark zijn opnieuw naar de rechter gestapt. Volgens hen had de Efteling in 2017, 2018 en 2019 niet meer dan vijf miljoen bezoekers mogen verwelkomen, omdat in de natuurvergunning wordt gesproken over een maximum van vijf miljoen gasten per jaar.

In 2017 noteerde de Efteling 5,18 miljoen bezoekers, in 2018 waren dat er 5,35 miljoen. 2019 werd afgesloten met 5,26 miljoen gasten. Vanwege de coronacrisis bleef daar in 2020 nog maar iets meer dan de helft van over.

De vastgestelde limiet van vijf miljoen hangt samen met de stikstofbelasting voor een omliggend natuurgebied. Tot nu toe zag de provincie de overschrijdingen in de drie opeenvolgende jaren door de vingers. Buurtbewoners willen echter dat de provincie gaat handhaven, bijvoorbeeld door een verplichte sluiting of een forse boete op te leggen.

Stikstofregels
Een woordvoerder van de Efteling meldt dat het park al een tijd bezig is met een nieuwe vergunningsaanvraag. Daarin wordt verantwoord hoe men de verhoging van de stikstofuitstoot compenseert. "Deze aanvraag is in oktober 2020 ingediend." Eerder lukte niet, omdat de stikstofregels in de periode daarvoor vaak veranderd zijn. "Wat het voor ons lastig maakte om een zo volledig mogelijke aanvraag in te dienen."

Sommige omwonenden willen dat het park alsnog gestraft wordt voor het overtreden van de regels. In de rechtszaal bleek echter dat het lastig is om te meten of de Efteling daadwerkelijk te veel stikstof uitstoot zodra de vijf miljoenste bezoeker de entree passeert. Het park heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen die goed zijn voor het milieu.

Klimaatneutraal
Daar gaat de Efteling gewoon mee door. In 2030 wil het themapark volledig klimaatneutraal zijn. "Dat we onze stikstofdepositie gaan compenseren, staat buiten kijf", benadrukt de voorlichter. "Dat is immers belangrijk voor het behoud van de natuur en de omgeving van de Efteling."

In het nieuwe bestemmingsplan, dat onlangs is goedgekeurd na een lang traject bij de Raad van State, valt te lezen dat de stikstofdepositie ook bij het uitbreiden van het park de omliggende natuur niet schaadt. Wie dat in de praktijk gaat controleren, blijft de vraag. De rechter doet naar verwachting over zes weken uitspraak.

Meer Efteling