Efteling

Bestemmingsplan Efteling aangepast na klachten

24-08-2018, 16:12 uur | Reacties

Het lijkt erop dat de uitbreidingsplannen van de Efteling eindelijk goedgekeurd kunnen worden. Het attractiepark wil de komende jaren groeien aan de westelijke en de oostelijke kant. Na jaren van overleggen is er nu een bestemmingsplan vastgesteld waar bestuurders en natuurorganisaties mee kunnen leven.

Naar aanleiding van bijna honderd klachten zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo staat nu zwart op wit dat de Efteling geen parkeergarage mag bouwen in de buurt van woonwijken. Overkappingen met zonnepanelen zijn wel toegestaan. Aan de randen van het park worden groene zones aangelegd, als buffer. Verder is de maximale bouwhoogte aan de oostelijke zijde deels teruggebracht van vijftig naar 35 meter.


ZIE OOK: Efteling belooft plechtig: 'Wij bouwen geen parkeergarage'

Daarnaast werd er een zogeheten beeldkwaliteitsplan aan de plannen toegevoegd, naar aanleiding van een oordeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage. In het zuiden - langs de provinciale weg 261 - komt een nieuwe parkeerplaats voor 1800 auto's, die naar schatting 74 dagen per jaar gebruikt zal worden.

Op donderdag 6 september wordt het bestemmingsplan besproken tijdens een raadsvergadering. Twee weken later neemt de gemeenteraad van Loon op Zand een definitief besluit. Daarna kan de Efteling iets bekendmaken over de komst van een nieuwe attractie.

Looopings wist eerder al te melden dat er plannen zijn voor een familievriendelijke lanceerachtbaan met een circusthema. Die moet komen te liggen op een stuk grond tussen het Efteling Hotel en de Traptreintjes, naast Vogel Rok.

ZIE OOK: Efteling moet milieueffecten uitbreiding beter toelichten

Reacties